Marketingová a komunikační strategie

Vymyslíme efektivní a originální komunikaci, kterou se budete prezentovat a oslovovat trh.

Co umíme

  1. stanovení marketingových cílů
  2. analýza značky na trhu
  3. formulování a definování cílů ve vztahu ke značce
  4. zvolení způsobu, jak cílů dosáhneme
  5. zvolení postupu, jak to provedeme
  6. určení termínů, kdy to provedeme
  7. analýza, jak jsme byli úspěšní