Televizní reklama

Co umíme

 • televizní kampaně na míru od A do Z
 • umístění i mimo plošné televize. Například TV reklama v síti restaurací McDonald´s
  • návrh konceptu
  • jeho plánování a testování
  • nákup reklamního prostoru
  • realizace
  • vyhodnocení kampaně
 • diskontní nákup mediálních aktivit pro klienta s připraveným mediaplánem
 • last minute akce

Formáty

 • reklamní spoty
 • sponzoring televizního pořadu
 • Product Placement

Proč TV reklama?

Televizní spoty jsou jistě jednou z nejúčinnějších forem reklamy. Díky odvysílání jednoho reklamního spotu je možné během krátkého okamžiku zasáhnout i několik milionů potenciálních zákazníků. Působí totiž na dva z nejdůležitějších lidských smyslů a hlavní sdělení předává divákovi tou nejpřirozenější cestou - prostřednictvím děje.

Základy dobrého televizního spotu

Dobře připravený televizní spot je srozumitelný a dobře zapamatovatelný. Jedině tak může být také účinný a vyvolat v divákovi potřebu jednat v souladu s reklamním sdělením.

Kdy je TV reklama vhodná?

Reklama v televizi je vhodná v případě, že disponujete produktem nebo službou, kterou je možné nabídnout rozsáhlé cílové skupině. Stále rostoucí počet nejen televizních stanic, ale i konkrétních reklamních formátů, nabízí hned několik možností prezentace za přijatelných cenových podmínek. Zvyšují se také možnosti konkrétního zacílení.