Reklama a média

„Věříme v sílu myšlenky“

IDEÁLNÍ MEDIÁLNÍ MIX PRO VAŠI ZNAČKU

Samotný koncept ožívá teprve po prolnutí s mediálním prostorem. V našem týmu máme specialisty na mediální plánování, kteří vám navrhnou optimální rozložení médií, vhodnou investici a časový harmonogram. Dokážeme vám pomoci i s nákupem těchto médií. Dlouhodobě spolupracujeme s největšími mediálními domy a jsme schopni vám nabídnout zvýhodněné ceny.

Spolupracujeme se všemi důležitými médii z oblasti televize, rádia, internetu, outdooru nebo tištěných médií, kde naplánovaný prostor a čas také nakupujeme. Díky strategicky zvoleným médiím a vhodně zvolené myšlence vám pomůžeme efektivně zasáhnout ty zákazníky, které si přejete oslovit.

KVALITNĚ A VČAS

Každá zakázka je pro nás prioritou. Deadline není pro nás překážka, ale výzva. Klientům dáváme vždy reálné informace, kdy jsme schopni projekt dokončit a respektujeme i potřebná kola úprav. Kvalita a spolehlivost jsou pro nás stejně důležité jako pro vás.

Zrození hlavní myšlenky kampaně není jednoduchý proces. V ASSET MEDIA věříme v tento postup:

 • Sběr dat, výzkum a průzkum
 • Kreativní proces tvorby idejí
 • Třídění nápadů a výběr těch nejlepší
 • Finální rozhodnutí na základě diskuse s klientem
 • Zrození konceptu pro komunikaci

Za našimi strategiemi a nápady stojí zkušený tým kreativců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v reklamě. Věnovali se všem odvětvím reklamní tvorby. Ať už potřebujete pomoci s podlinkovou či nadlinkovou komunikací, jsme na to připraveni.

Chci reklamu na míru!

PROČ INTERNETOVÁ REKLAMA?

Internet je médiem s obrovským potenciálem a jeho počet uživatelů stále roste. S narůstajícím využitím online prostředí pro jakýkoliv druh komunikace stoupá i počet firem, které využívají této platformy ke své inzerci.

Platíte jenom za opravdové výsledky

Online reklama se vyznačuje tím, že platíte jenom za opravdové výsledky. Víte vždy a přesně kolik kliknutí proběhlo na dané reklamě, kolik lidí ji vidělo či kolikrát se celkově zobrazila. Toto vám žádná jiná platforma neposkytne.

Navíc se tento druh reklamy neustále inovuje. Přibývají nové formáty, nové prostory, a tím se i zvyšuje míra zaujetí potencionálních zákazníků.

U nás v Asset Media vám rádi připravíme kompletní strategii online kampaně, vybraná média, a také vhodné formáty. S námi dosáhnete svých cílů efektivně, a hlavně výhodně, jelikož online reklama vyniká tím, že je ji možné optimalizovat v reálném čase.

VHODNÁ PRO KAŽDÝ PRODUKT

Díky všem těmto vlastnostem je internetová reklama nejen vhodná k propagaci jakéhokoli produktu, služby nebo zájmu. Je základem pro každou úspěšnou prezentaci, přičemž se dá snadno kombinovat s ostatními typy reklamy.

 • Příprava strategie na míru
 • Definice cílové skupiny a cílů
 • Vytvoření mediaplánu
 • Spuštění kampaně a její optimalizace v reálném čase
 • Vyhodnocení

Marketingová a komunikační strategie

Připravíme pro vás kompletní marketingovou i komunikační strategii, která vám pomůže k dosažení vašich cílů.

V našem týmu jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru. Jsme schopni vám pomoci s B2C i B2B. Se správně zvolenou strategií je cesta ke zvýšení prodeje či budování značky mnohem snažší.

 • Stanovení marketingových cílů
 • Analýza značky na trhu
 • Formulování a definování cílů ve vztahu ke značce
 • Zvolení způsobu, jak cílů dosáhneme
 • Zvolení postupu, jak to provedeme
 • Určení termínů, kdy kampaň spustíme
 • Analýza, jak byla kampaň úspěšná

Reklama v rádiu

Reklama v rádiu má stále své místo v každém mediálním mixu. My v ASSET MEDIA s tímto formátem intenzivně pracujeme a dokážeme vám sestavit ideální nabídku, která bude obsahovat adekvátní rádia pro vaší cílovou skupinou, správnou frekvenci spotů a případnou délku.

Zároveň vám dokážeme připravit rádiovou kampaň i po kreativní stránce vč. výroby celých spotů.

FORMÁTY

 • celostátní i regionální reklamní spoty
 • sponzoring radiové relace
 • speciální produkty (rozhovory, soutěže, ankety...)
 • a další nestandardní formáty
 • Návrh konceptu
 • Plánování a testování
 • Diskontní nákup mediálních aktivit pro zadavatele s připraveným mediaplánem
 • Nákup reklamního prostoru
 • Realizace
 • Vyhodnocení kampaně

TIŠTĚNÁ REKLAMA

Tištěná reklama by stále měla mít místo v každém mediálním mixu. S příchodem nových online médií zůstávají tištěná média veřejností vnímána jako více důvěryhodná a kvalitnější. Zároveň je mnohem větší šance, že daný čtenář uvidí tištěnou inzerci mnohem větší dobu, než v případě online reklamy.

Rádi vám připravíme nabídku přesně na míru. Dokážeme vám nejen navrhnout cílení, ale i celou reklamu graficky zpracovat a vyrobit.

FORMÁTY

 • inzerát (klasické formáty)
 • velkoplošné formáty
 • PR články v tisku
 • vložené reklamní letáky

Co pro vás dokážeme graficky zpracovat?

 • printové kampaně na míru
 • návrh konceptu
 • jeho plánování a testování
 • nákup mediálního prostoru ve všech typech periodik
 • realizace
 • vyhodnocení kampaně

VENKOVNÍ REKLAMA

Venkovní reklama je stále formátem, který ověnčen největší visibilitou. I když stále vzrůstá legislativní zátěž, tak správně zvolená outdoorová reklama s jasným zacílením a ideálním umístěním dokáže značně vylepšit brand awareness (známost značky), a v některých případech i prodej. V ASSET MEDIA vám rádi připravíme kompletní nabídku vč. kreativy či netradičního využití outdoorové reklamy.

FORMÁTY

 • billboardy
 • světelné reklamy (citylighty)
 • pohybující se reklama
 • plachty a síťoviny
 • velkoplošné formáty (fasády domů)
 • reklama na mostech a městských plochách
 • polepy
 • reklama v MHD
 • Street Promotion
 • návrh konceptu
 • nákup reklamních ploch
 • realizace
 • vyhodnocení